SPYERA
THỰC ĐƠN
SPYERA

Thông báo bảo trì

Tháng Ba 9, 2015
SPYERA

Máy chủ SPYERA hiện đang được bảo trì dự kiến trong 48 giờ tới. Trong thời gian này, các dịch vụ có thể chỉ khả dụng không liên tục, tuy nhiên sẽ không có dữ liệu nào bị mất. Ví dụ về một số vấn đề bạn có thể thấy là:

  • Khách hàng có thể gặp khó khăn khi đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của họ.
  • Khách hàng có thể gặp khó khăn khi kích hoạt sản phẩm.
  • Khách hàng có thể không gặp phải dữ liệu mới nào được tải lên tài khoản của họ.
  • Các lệnh phía máy chủ như Ghi âm môi trường xung quanh, RemCam và các cài đặt bảng điều khiển khác có thể bị trì hoãn.

Bảo trì không ảnh hưởng đến phần mềm trên điện thoại Target của bạn và không có dữ liệu tài khoản sẽ bị mất. Phần mềm sẽ tiếp tục theo dõi điện thoại Target của bạn và sẽ báo cáo dữ liệu ngay khi máy chủ khả dụng.

Các chức năng không phải máy chủ như SpyCall và Intercept Call sẽ tiếp tục hoạt động cho những khách hàng đã thiết lập các tính năng này.

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện đã gây ra và chúng tôi cảm ơn sự thông cảm và kiên nhẫn của bạn khi chúng tôi nỗ lực để củng cố máy chủ và cải thiện dịch vụ của chúng tôi cho tất cả các bạn.

CẬP NHẬT (11 tháng 3 năm 2015 @ 10:35): Việc bảo trì này đã hoàn tất tại thời điểm này và tất cả các máy chủ này đã được sao lưu. Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: SPYERA được thiết kế để giám sát trẻ em, nhân viên hoặc điện thoại thông minh mà bạn sở hữu. Bạn phải thông báo cho chủ sở hữu thiết bị rằng thiết bị đang được theo dõi. Người sử dụng SPYERA có trách nhiệm xác định và tuân theo tất cả các luật hiện hành ở quốc gia của họ liên quan đến việc sử dụng SPYERA. Nếu bạn nghi ngờ, hãy tham khảo ý kiến luật sư địa phương trước khi sử dụng SPYERA. Bằng cách tải xuống và cài đặt SPYERA, bạn tuyên bố rằng SPYERA sẽ chỉ được sử dụng theo cách hợp pháp. Ghi nhật ký tin nhắn SMS của người khác và hoạt động điện thoại khác hoặc cài đặt SPYERA trên điện thoại của người khác mà họ không biết có thể được coi là hoạt động bất hợp pháp ở quốc gia của bạn. SPYERA không chịu trách nhiệm pháp lý và không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng sai mục đích hoặc thiệt hại nào do Phần mềm của chúng tôi gây ra. Người dùng cuối cùng có trách nhiệm tuân theo mọi luật lệ ở quốc gia của họ. Bằng cách mua và tải xuống SPYERA, bạn đồng ý với những điều trên.
liên kết Facebook tiền lãi youtube rss twitter instagram facebook trống rss-blank liên kết trống tiền lãi youtube twitter instagram