SPYERA
THỰC ĐƠN
SPYERA

Điều khoản sử dụng

LƯU Ý CHO NGƯỜI DÙNG: VUI LÒNG ĐỌC KỸ HỢP ĐỒNG NÀY.

BẰNG CÁCH SỬ DỤNG TẤT CẢ HOẶC BẤT KỲ CỔNG PHẦN MỀM NÀO, BẠN CHẤP NHẬN TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THỎA THUẬN NÀY

1- Người dùng theo đây cam kết sử dụng phần mềm một cách có trách nhiệm và tuân theo tất cả các luật hiện hành trong bất kỳ khu vực tài phán nào mà phần mềm đang hoạt động.

 

2- Người dùng hiểu rằng dữ liệu phía Máy chủ được lưu giữ cho mục đích tải xuống hệ thống của họ và việc này phải được thực hiện thường xuyên và ít nhất bảy (7) ngày một lần. Nếu dữ liệu không được tải xuống trong khoảng thời gian này, SPYERA có quyền xóa vĩnh viễn dữ liệu đó.

 

3- Người dùng bồi thường rõ ràng cho SPYERA về bất kỳ tổn hại nào về tài chính hoặc danh tiếng có thể phát sinh do việc sử dụng sai phần mềm này.

 

4- Quyền sở hữu trí tuệ. Phần mềm và bất kỳ bản sao nào mà bạn được SPYERA cho phép tạo ra là tài sản trí tuệ và thuộc sở hữu của SPYERA. Phần mềm được bảo vệ bởi bản quyền, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các điều khoản của hiệp ước quốc tế và luật hiện hành tại quốc gia mà Phần mềm đang được sử dụng. Tuy nhiên, bạn không thể sao chép Phần mềm, tuy nhiên, bạn có thể chuyển giấy phép từ điện thoại này sang điện thoại khác với điều kiện thiết bị gốc đã được vô hiệu hóa trước. Bạn đồng ý không sửa đổi, điều chỉnh hoặc dịch Phần mềm. Bạn cũng đồng ý không thiết kế ngược, dịch ngược, tháo rời hoặc cố gắng khám phá mã nguồn của Phần mềm mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của SPYERA. Thỏa thuận này không cấp cho bạn bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào trong Phần mềm.

 

5- Chuyển khoản. Bạn không được phép thuê, cho thuê, cấp phép lại hoặc cho phép tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Phần mềm được sao chép sang điện thoại của người dùng khác ngoại trừ trường hợp được cho phép rõ ràng ở đây. Tuy nhiên, bạn có thể chuyển giao tất cả quyền sử dụng Phần mềm của mình cho một cá nhân hoặc pháp nhân khác với điều kiện: (a) bạn cũng chuyển giao Thỏa thuận này cho cá nhân hoặc tổ chức đó; (b) bạn không giữ lại bản sao nào, bao gồm các bản sao lưu và bản sao được lưu trữ trên máy tính; và (c) bên nhận chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này cũng như bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác mà bạn đã mua giấy phép một cách hợp pháp cho Phần mềm.

 

6- SPYERA được thiết kế cho giám sát trẻ em, nhân viên hoặc là một thiết bị mà bạn sở hữu.

7- Bạn là cần phải thông báo cho chủ sở hữu thiết bị rằng thiết bị đang được giám sát.

Người sử dụng SPYERA có trách nhiệm xác định và tuân theo tất cả các luật hiện hành ở quốc gia của họ liên quan đến việc sử dụng SPYERA. Nếu bạn nghi ngờ, hãy tham khảo ý kiến luật sư địa phương trước khi sử dụng SPYERA. Bằng cách tải xuống và cài đặt SPYERA, bạn tuyên bố rằng SPYERA sẽ chỉ được sử dụng theo cách hợp pháp. Ghi nhật ký tin nhắn SMS của người khác và hoạt động điện thoại khác hoặc cài đặt SPYERA trên điện thoại của người khác mà họ không biết có thể được coi là hoạt động bất hợp pháp ở quốc gia của bạn. SPYERA không chịu trách nhiệm pháp lý và không chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng sai mục đích hoặc thiệt hại nào do Phần mềm của chúng tôi gây ra. Người dùng cuối cùng có trách nhiệm tuân theo mọi luật lệ ở quốc gia của họ.

Bằng cách mua hoặc tải xuống hoặc cài đặt hoặc kích hoạt SPYERA, bạn đồng ý với những điều trên.

SPYERA 1999-2024. Đã đăng ký Bản quyền.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: SPYERA được thiết kế để giám sát trẻ em, nhân viên hoặc điện thoại thông minh của bạn. Bạn sẽ cần thông báo cho chủ sở hữu thiết bị rằng thiết bị đang được theo dõi. Người dùng SPYERA có trách nhiệm xác định và tuân thủ tất cả các luật hiện hành ở quốc gia của họ về việc sử dụng SPYERA. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào, vui lòng tham khảo ý kiến luật sư địa phương trước khi sử dụng SPYERA. Bằng cách tải xuống và cài đặt SPYERA, bạn tuyên bố rằng SPYERA sẽ chỉ được sử dụng hợp pháp. Ghi nhật ký tin nhắn SMS và hoạt động điện thoại khác của người khác hoặc cài đặt SPYERA trên điện thoại của người khác mà họ không biết có thể bị coi là bất hợp pháp ở quốc gia của bạn. SPYERA không chịu trách nhiệm pháp lý và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi lạm dụng hoặc thiệt hại nào do Phần mềm của chúng tôi gây ra. Người dùng cuối cùng có trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật ở quốc gia của họ. Bằng cách mua và tải xuống SPYERA, bạn đồng ý với những điều trên.