SPYERA
MENIUL
SPYERA

Termeni de utilizare

AVIZ PENTRU UTILIZATOR: CITIȚI CU ATENȚIE ACEST CONTRACT.

PRIN UTILIZAREA TOTULUI SAU ORICE PORTIUNE DIN SOFTWARE ACCEPTAȚI TOȚI TERMENII ȘI CONDIȚIILE ACESTUI ACORD

1- Utilizatorul se angajează să utilizeze software-ul în mod responsabil și să respecte toate legile aplicabile în oricare dintre jurisdicțiile în care funcționează software-ul.

 

2- Utilizatorul înțelege că datele de pe server sunt păstrate în scopul descărcării în propriile sisteme și că acest lucru ar trebui să se facă în mod regulat și cel puțin la fiecare șapte (7) zile. Dacă datele nu sunt descărcate în această perioadă, SPYERA își rezervă dreptul de a le șterge definitiv.

 

3- Utilizatorul despăgubește în mod explicit SPYERA pentru orice prejudiciu financiar sau de reputație care poate apărea ca urmare a utilizării necorespunzătoare a acestui software.

 

4- Drepturi de proprietate intelectuală. Software-ul și orice copie pe care sunteți autorizat de SPYERA să le faceți sunt proprietatea intelectuală și sunt deținute de SPYERA. Software-ul este protejat de drepturile de autor, inclusiv fără a se limita la dispozițiile tratatelor internaționale și la legile aplicabile din țara în care este utilizat. Nu puteți copia software-ul, însă puteți transfera licența de pe un telefon pe altul, cu condiția ca dispozitivul original să fie dezactivat mai întâi. Sunteți de acord să nu modificați, să adaptați sau să traduceți software-ul. De asemenea, sunteți de acord să nu faceți inginerie inversă, să nu decompilați, să dezasamblați sau să încercați să descoperiți codul sursă al software-ului fără permisiunea expresă scrisă a SPYERA. Acest acord nu vă acordă niciun drept de proprietate intelectuală asupra software-ului.

 

5- Transfer. Nu aveți dreptul să închiriați, să închiriați, să licențiați sau să autorizați ca toate sau o parte din Software să fie copiate pe telefonul altui utilizator, cu excepția cazului în care este permis în mod expres aici. Cu toate acestea, puteți transfera toate drepturile dvs. de utilizare a software-ului către o altă persoană sau entitate juridică, cu condiția ca: (a) să transferați, de asemenea, prezentul acord acestei persoane sau entități; (b) nu păstrați copii, inclusiv copii de rezervă și copii stocate pe un computer; și (c) partea destinatară acceptă termenii și condițiile prezentului Acord și orice alți termeni și condiții în baza cărora ați achiziționat în mod legal o licență pentru Software.

 

6- SPYERA este conceput pentru monitorizarea copiilor, angajați sau un dispozitiv pe care îl dețineți.

7- Ești trebuie să anunțe proprietarul dispozitivului că dispozitivul este monitorizat.

Este responsabilitatea utilizatorului SPYERA să constate și să respecte toate legile aplicabile în țara lor cu privire la utilizarea SPYERA. Dacă aveți dubii, consultați avocatul local înainte de a utiliza SPYERA. Prin descărcarea și instalarea SPYERA, declarați că SPYERA va fi utilizat numai în mod legal. Înregistrarea mesajelor SMS ale altor persoane și alte activități telefonice sau instalarea SPYERA pe telefonul altei persoane fără știrea acestora poate fi considerată o activitate ilegală în țara dvs. SPYERA nu își asumă nicio răspundere și nu este responsabil pentru orice utilizare abuzivă sau daună cauzată de software-ul nostru. Este responsabilitatea utilizatorului final să respecte toate legile din țara lor.

Prin achiziționarea sau descărcarea sau instalarea sau activarea SPYERA, sunteți de acord cu cele de mai sus.

SPYERA 1999-2024. Toate drepturile rezervate.
Disclaimer: SPYERA este conceput pentru a monitoriza copiii, angajații sau smartphone-ul dvs. Va trebui să anunțați proprietarul dispozitivului că dispozitivul este monitorizat. Este responsabilitatea utilizatorului SPYERA să verifice și să respecte toate legile aplicabile în țara sa cu privire la utilizarea SPYERA. Dacă aveți îndoieli, vă rugăm să consultați avocatul local înainte de a utiliza SPYERA. Prin descărcarea și instalarea SPYERA, declarați că SPYERA va fi utilizat numai legal. Înregistrarea mesajelor SMS ale altor persoane și a altor activități telefonice sau instalarea SPYERA pe telefonul unei alte persoane fără știrea acesteia poate fi considerată ilegală în țara dvs. SPYERA nu își asumă nicio răspundere și nu este responsabil pentru nicio utilizare greșită sau daune cauzate de Software-ul nostru. Este responsabilitatea utilizatorului final să respecte toate legile din țara sa. Prin achiziționarea și descărcarea SPYERA, sunteți de acord cu cele de mai sus.