SPYERA
เมนู
SPYERA

ข้อตกลงในการใช้งาน

ข้อสังเกตสำหรับผู้ใช้: โปรดอ่านสัญญานี้อย่างละเอียด

โดยการใช้ซอฟต์แวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้

1- ผู้ใช้รับรองว่าจะใช้ซอฟต์แวร์ด้วยความรับผิดชอบและปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดในเขตอำนาจศาลใดก็ตามที่ซอฟต์แวร์ใช้งานอยู่

 

2- ผู้ใช้เข้าใจว่าข้อมูลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ถูกเก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ในการดาวน์โหลดไปยังระบบของตนเองและควรทำสิ่งนี้เป็นประจำและอย่างน้อยทุกๆเจ็ด (7) วัน หากไม่มีการดาวน์โหลดข้อมูลภายในช่วงเวลานี้ SPYERA ขอสงวนสิทธิ์ในการลบอย่างถาวร

 

3- ผู้ใช้ชดใช้ SPYERA อย่างชัดเจนสำหรับความเสียหายทางการเงินหรือชื่อเสียงที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้ซอฟต์แวร์นี้ในทางที่ผิด

 

4- สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ซอฟต์แวร์และสำเนาใด ๆ ที่คุณได้รับอนุญาตจาก SPYERA ให้จัดทำขึ้นเป็นทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นของ SPYERA ซอฟต์แวร์ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงบทบัญญัติของสนธิสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศที่มีการใช้งาน คุณไม่สามารถคัดลอกซอฟต์แวร์ได้อย่างไรก็ตามคุณสามารถโอนใบอนุญาตจากโทรศัพท์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้โดยอุปกรณ์ดั้งเดิมจะถูกปิดใช้งานก่อน คุณตกลงที่จะไม่แก้ไขดัดแปลงหรือแปลซอฟต์แวร์ คุณตกลงที่จะไม่ทำวิศวกรรมย้อนกลับแยกคอมไพล์แยกชิ้นส่วนหรือพยายามค้นหาซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก SPYERA ข้อตกลงนี้ไม่ได้ให้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาแก่คุณในซอฟต์แวร์

 

5- โอน. คุณไม่สามารถเช่าให้เช่าอนุญาตช่วงหรืออนุญาตให้คัดลอกซอฟต์แวร์ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปยังโทรศัพท์ของผู้ใช้รายอื่นเว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในที่นี้ อย่างไรก็ตามคุณสามารถโอนสิทธิ์ทั้งหมดของคุณในการใช้ซอฟต์แวร์ไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นได้โดยมีเงื่อนไขว่า: (ก) คุณโอนข้อตกลงนี้ไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวด้วย (b) คุณไม่เก็บสำเนารวมถึงข้อมูลสำรองและสำเนาที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ และ (c) ฝ่ายที่รับยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่คุณซื้อใบอนุญาตซอฟต์แวร์อย่างถูกกฎหมาย

 

6- SPYERA ออกแบบมาสำหรับ ติดตามเด็ก ๆ, พนักงาน หรือ อุปกรณ์ที่คุณเป็นเจ้าของ.

7- คุณคือ จำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าของอุปกรณ์ทราบว่าอุปกรณ์กำลังได้รับการตรวจสอบ

เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ SPYERA ในการตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในประเทศของตนเกี่ยวกับการใช้ SPYERA หากคุณมีข้อสงสัยโปรดปรึกษาทนายความในพื้นที่ของคุณก่อนใช้ SPYERA โดยการดาวน์โหลดและติดตั้ง SPYERA แสดงว่า SPYERA จะถูกใช้ในลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น การบันทึกข้อความ SMS ของผู้อื่นและกิจกรรมทางโทรศัพท์อื่น ๆ หรือการติดตั้ง SPYERA บนโทรศัพท์ของบุคคลอื่นโดยที่พวกเขาไม่รู้ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในประเทศของคุณ SPYERA ไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานในทางที่ผิดหรือความเสียหายที่เกิดจากซอฟต์แวร์ของเรา เป็นความรับผิดชอบขั้นสุดท้ายของผู้ใช้ในการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดในประเทศของตน

โดยการซื้อหรือดาวน์โหลดหรือติดตั้งหรือเปิดใช้งาน SPYERA แสดงว่าคุณยอมรับในที่นี้

SPYERA 1999-2024. สงวนลิขสิทธิ์.
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: SPYERA ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจสอบเด็ก พนักงาน หรือสมาร์ทโฟนของคุณ คุณจะต้องแจ้งเจ้าของอุปกรณ์ว่ากำลังตรวจสอบอุปกรณ์อยู่ เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ SPYERA ที่จะต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดในประเทศของตนเกี่ยวกับการใช้ SPYERA หากคุณมีข้อสงสัย โปรดปรึกษาทนายความในพื้นที่ของคุณก่อนใช้ SPYERA โดยการดาวน์โหลดและติดตั้ง SPYERA แสดงว่าคุณรับรองว่า SPYERA จะถูกใช้อย่างถูกกฎหมายเท่านั้น การบันทึกข้อความ SMS และกิจกรรมทางโทรศัพท์อื่นๆ ของผู้อื่น หรือการติดตั้ง SPYERA บนโทรศัพท์ของบุคคลอื่นโดยที่พวกเขาไม่รู้อาจถือว่าผิดกฎหมายในประเทศของคุณ SPYERA ไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานในทางที่ผิดหรือความเสียหายที่เกิดจากซอฟต์แวร์ของเรา เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ขั้นสุดท้ายที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดในประเทศของตน โดยการซื้อและดาวน์โหลด SPYERA แสดงว่าคุณตกลงตามข้างต้น