SPYERA
เมนู
SPYERA

ข้อตกลงในการใช้งาน

ข้อสังเกตสำหรับผู้ใช้: โปรดอ่านสัญญานี้อย่างละเอียด

โดยการใช้ซอฟต์แวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้

1- ผู้ใช้รับรองว่าจะใช้ซอฟต์แวร์ด้วยความรับผิดชอบและปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดในเขตอำนาจศาลใดก็ตามที่ซอฟต์แวร์ใช้งานอยู่

 

2- ผู้ใช้เข้าใจว่าข้อมูลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ถูกเก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ในการดาวน์โหลดไปยังระบบของตนเองและควรทำสิ่งนี้เป็นประจำและอย่างน้อยทุกๆเจ็ด (7) วัน หากไม่มีการดาวน์โหลดข้อมูลภายในช่วงเวลานี้ SPYERA ขอสงวนสิทธิ์ในการลบอย่างถาวร

 

3- ผู้ใช้ชดใช้ SPYERA อย่างชัดเจนสำหรับความเสียหายทางการเงินหรือชื่อเสียงที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้ซอฟต์แวร์นี้ในทางที่ผิด

 

4- สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ซอฟต์แวร์และสำเนาใด ๆ ที่คุณได้รับอนุญาตจาก SPYERA ให้จัดทำขึ้นเป็นทรัพย์สินทางปัญญาและเป็นของ SPYERA ซอฟต์แวร์ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงบทบัญญัติของสนธิสัญญาระหว่างประเทศและกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศที่มีการใช้งาน คุณไม่สามารถคัดลอกซอฟต์แวร์ได้อย่างไรก็ตามคุณสามารถโอนใบอนุญาตจากโทรศัพท์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้โดยอุปกรณ์ดั้งเดิมจะถูกปิดใช้งานก่อน คุณตกลงที่จะไม่แก้ไขดัดแปลงหรือแปลซอฟต์แวร์ คุณตกลงที่จะไม่ทำวิศวกรรมย้อนกลับแยกคอมไพล์แยกชิ้นส่วนหรือพยายามค้นหาซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก SPYERA ข้อตกลงนี้ไม่ได้ให้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาแก่คุณในซอฟต์แวร์

 

5- โอน. คุณไม่สามารถเช่าให้เช่าอนุญาตช่วงหรืออนุญาตให้คัดลอกซอฟต์แวร์ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปยังโทรศัพท์ของผู้ใช้รายอื่นเว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในที่นี้ อย่างไรก็ตามคุณสามารถโอนสิทธิ์ทั้งหมดของคุณในการใช้ซอฟต์แวร์ไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นได้โดยมีเงื่อนไขว่า: (ก) คุณโอนข้อตกลงนี้ไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวด้วย (b) คุณไม่เก็บสำเนารวมถึงข้อมูลสำรองและสำเนาที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ และ (c) ฝ่ายที่รับยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่คุณซื้อใบอนุญาตซอฟต์แวร์อย่างถูกกฎหมาย

 

6- SPYERA ออกแบบมาสำหรับ ติดตามเด็ก ๆ, พนักงาน หรือ อุปกรณ์ที่คุณเป็นเจ้าของ.

7- คุณคือ จำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าของอุปกรณ์ทราบว่าอุปกรณ์กำลังได้รับการตรวจสอบ

เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ SPYERA ในการตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในประเทศของตนเกี่ยวกับการใช้ SPYERA หากคุณมีข้อสงสัยโปรดปรึกษาทนายความในพื้นที่ของคุณก่อนใช้ SPYERA โดยการดาวน์โหลดและติดตั้ง SPYERA แสดงว่า SPYERA จะถูกใช้ในลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น การบันทึกข้อความ SMS ของผู้อื่นและกิจกรรมทางโทรศัพท์อื่น ๆ หรือการติดตั้ง SPYERA บนโทรศัพท์ของบุคคลอื่นโดยที่พวกเขาไม่รู้ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในประเทศของคุณ SPYERA ไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานในทางที่ผิดหรือความเสียหายที่เกิดจากซอฟต์แวร์ของเรา เป็นความรับผิดชอบขั้นสุดท้ายของผู้ใช้ในการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดในประเทศของตน

โดยการซื้อหรือดาวน์โหลดหรือติดตั้งหรือเปิดใช้งาน SPYERA แสดงว่าคุณยอมรับในที่นี้

SPYERA 2542-2564 สงวนลิขสิทธิ์.
Disclaimer: SPYERA is designed for monitoring children, employees, or a smartphone that you own. You are required to notify the device owner that the device is being monitored. It is the responsibility of the user of SPYERA to ascertain, and obey, all applicable laws in their country in regard to the use of SPYERA. If you are in doubt, consult your local attorney before using SPYERA. By downloading and installing SPYERA, you represent that SPYERA will be used in only a lawful manner. Logging other people’s SMS messages & other phone activity or installing SPYERA on another person’s phone without their knowledge can be considered an illegal activity in your country. SPYERA assumes no liability and is not responsible for any misuse or damage caused by our Software. It’s the final user’s responsibility to obey all laws in their country. By purchasing & downloading SPYERA, you hereby agree to the above.
LinkedIn เฟซบุ๊ก pinterest youtube rss ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม facebook ว่าง rss ว่าง LinkedIn ว่างเปล่า pinterest youtube ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม