เมนู
SPYERA

6 Proven tips for parental controls on WhatsApp

มกราคม 4, 2023
SPYERA

As a parent, it is important to be vigilant about protecting your children from cyberbullying, including on messaging apps like WhatsApp. Here are some steps you can take to help your kids stay safe online:

  1. Have regular conversations with your children about online safety. Talk to them about the importance of not sharing personal information, such as their name, address, or phone number, with anyone they don't know online. Encourage them to come to you if they see anything that makes them feel uncomfortable or if they receive any mean or threatening messages.
  2. Help your children understand the concept of online privacy. Explain to them that they should not accept friend requests or messages from people they don't know and that they should be careful about what they post online. Encourage them to think before they post and to consider whether something could be hurtful to someone else.
  3. Set limits on your children's internet use. Consider using parental controls to restrict their access to certain websites and apps. You can also set limits on the amount of time they are allowed to spend online.
  4. Use the privacy settings on your children's devices to control who can see their online activity. For example, on WhatsApp, you can adjust the settings so that only their contacts can see their online status, profile photo, and last-seen information.
  5. Monitor your children's online activity. It is important to be aware of what your children are doing online, who they are talking to, and what they are posting. This can help you identify any potential problems early on and take steps to address them.
  6. Teach your children how to block and report cyberbullies. Show them how to block contacts on WhatsApp and how to report any mean or threatening messages to the app. Encourage them to speak up if they are being bullied online.
  7. Consider using WhatsApp Spy Tools as parental control software. There are several software programs available that can help you monitor your children's online activity and set limits on their internet use. Some of these programs can even block access to certain websites and apps.
  8. Keep the lines of communication open. Encourage your children to come to you if they see anything online that makes them feel uncomfortable or if they experience cyberbullying. Let them know that you are there to support them and that they can talk to you about anything.

By following these steps and having ongoing conversations with your children about online safety, you can help protect them from WhatsApp cyberbullying and other forms of online harassment.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

SPYERA 2542-2565 สงวนลิขสิทธิ์.
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: SPYERA ออกแบบมาสำหรับการตรวจสอบเด็กพนักงานหรือสมาร์ทโฟนที่คุณเป็นเจ้าของ คุณจะต้องแจ้งให้เจ้าของอุปกรณ์ทราบว่าอุปกรณ์อยู่ระหว่างการตรวจสอบ เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ SPYERA ในการตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในประเทศของตนเกี่ยวกับการใช้ SPYERA หากคุณมีข้อสงสัยโปรดปรึกษาทนายความในพื้นที่ของคุณก่อนใช้ SPYERA โดยการดาวน์โหลดและติดตั้ง SPYERA แสดงว่า SPYERA จะถูกใช้ในลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น การบันทึกข้อความ SMS ของผู้อื่นและกิจกรรมทางโทรศัพท์อื่น ๆ หรือการติดตั้ง SPYERA บนโทรศัพท์ของบุคคลอื่นโดยที่ผู้อื่นไม่รู้ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในประเทศของคุณ SPYERA ไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานในทางที่ผิดหรือความเสียหายที่เกิดจากซอฟต์แวร์ของเรา เป็นความรับผิดชอบขั้นสุดท้ายของผู้ใช้ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดในประเทศของตน โดยการซื้อและดาวน์โหลด SPYERA แสดงว่าคุณยอมรับข้างต้น
ไทย