เมนู
SPYERA

อัปเดต - iPhone และ iPad 2.1.1

มกราคม 6, 2557
SPYERA

SPYERA ได้เปิดตัวอัปเดตเป็น iPhone Spy App และ iPad Spy App เวอร์ชัน 2.1.1 พร้อมให้ลูกค้าดาวน์โหลดแล้ว

การอัปเดตนี้ฟรีสำหรับลูกค้าที่สมัครสมาชิกอย่างถูกต้อง

 

มีอะไรใหม่

 • Spy App สำหรับ iPhone เข้ากันได้กับ iOS เวอร์ชัน 6.x - 7.0.4
 • Spy App สำหรับ iPad เข้ากันได้กับ iOS เวอร์ชัน 6.x-7.0.4

มีอะไรเปลี่ยนแปลง?

 • -

มีอะไรแก้ไข?

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ Spycall สำหรับ iOS 7
 • ปรับปรุงฟังก์ชันการอัปเดตระยะไกล
 • แก้ไขปัญหาการบันทึกการโทรบน iOS 7 แล้ว

ข้อ จำกัด :

 • ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าบนศูนย์ควบคุมเว็บสำหรับ iOS 7.x คำสั่ง SMS ยังใช้ไม่ได้สำหรับ iOS 7

หมายเหตุเพิ่มเติม:

 • รองรับ WeChat ถึงเวอร์ชัน 5.1.0.6
 • รองรับ Facebook ได้ถึงเวอร์ชัน 6.8
 • รองรับ Facebook Messenger ได้ถึงเวอร์ชัน 3.1.1
 • รองรับ Line up เป็นเวอร์ชัน 3.10.1
 • รองรับ Viber ถึงเวอร์ชัน 4.1.1
 • รองรับ Skype ถึงเวอร์ชัน 4.17.123
 • รองรับ WhatsApp ได้ถึงเวอร์ชัน 2.11.7

4 comments on “Update - iPhone & iPad 2.1.1”

  1. سلام،

   ماعلاقهخودرادرمحصولاتماقدردانی شمابهجایحقبرایبهتریننرمافزارنظارتبربازارآمدهام!

   کهساختهایم, آنرابسیارآسانرابرایشمابهفوراپیداکردندقیقاهمانچیزیاستمدلپشتیبانیوهمچنینالزاماتفنیمانندفراراززندان, ریشه, سیستمعامل, نسخههایسیستمعامل ...

   لیسترسمیتنهاازهمهاینمدلهااطلاعاتوحمایترامیتواندر http://spyera.com/compatibility/ یافت

   Spyera کاردرهمهکشورهاودرتمامشبکههای

  1. سلام،

   ماعلاقهخودرادرمحصولاتماقدردانیمیکنیم.

   شمامیتوانیدنرمافزارمادرتنهاوبسایتماخریداریکنید. تنهاکانالفروشدردسترسسفارشآنلایناست.

   ماآنراتحویلازریقایمیلبهتمامکشور

   شمامیتوانیدباپیپال، کارتاعتباری، سیمانتقالپرداخت

   بسیارآساناستبهقراردادندستور لطفادنبالکنید:

   1- لطفاکلیککنید https://spyera.com/pricing/
   2- انتخابمحصولواشتراکطولبرایرفتنبهصفحهپرداخت
   3- انتخابروشپرداختوفرمسفارشرابااطلاعاتدرستپرکنید
   4- تکمیلسفارشخودرا، وچنددقیقهصبرکنید، ماسفارشخودرافوراپردازش.

   วันที่ 100٪ امنوتاییدروندپرداختاستفادهکنید ماهیچاطلاعاتاعتباریدرتمامنهندارد
   دربرخیازموردتاییدسفارشخودراممکناستبه 1 ساعتطولبکشدتاتاییدتمامفرآیندهایامنیتی

   بهمحضاینکهماراتاییدپرداختشماشمابدستمیآوریدیکایمیلبهاملکتابچهراهنمایکاربرونامراربرامرام

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

SPYERA 2542-2565 สงวนลิขสิทธิ์.
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: SPYERA ออกแบบมาสำหรับการตรวจสอบเด็กพนักงานหรือสมาร์ทโฟนที่คุณเป็นเจ้าของ คุณจะต้องแจ้งให้เจ้าของอุปกรณ์ทราบว่าอุปกรณ์อยู่ระหว่างการตรวจสอบ เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ SPYERA ในการตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในประเทศของตนเกี่ยวกับการใช้ SPYERA หากคุณมีข้อสงสัยโปรดปรึกษาทนายความในพื้นที่ของคุณก่อนใช้ SPYERA โดยการดาวน์โหลดและติดตั้ง SPYERA แสดงว่า SPYERA จะถูกใช้ในลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น การบันทึกข้อความ SMS ของผู้อื่นและกิจกรรมทางโทรศัพท์อื่น ๆ หรือการติดตั้ง SPYERA บนโทรศัพท์ของบุคคลอื่นโดยที่ผู้อื่นไม่รู้ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในประเทศของคุณ SPYERA ไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานในทางที่ผิดหรือความเสียหายที่เกิดจากซอฟต์แวร์ของเรา เป็นความรับผิดชอบขั้นสุดท้ายของผู้ใช้ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดในประเทศของตน โดยการซื้อและดาวน์โหลด SPYERA แสดงว่าคุณยอมรับข้างต้น
ไทย